Filmproduktion, flerkameraproduktion och fotografering

Trekameraproduktion på Grand Hotel

Den 11 mars genomförde vi stillbildsfotografering samt en trekameraproduktion i Spegelsalen på Grand Hotell i Stockholm. Ytterligare en fotograf arbetade med filmade intervjuer.

27 mar 2013